Condicions d'Ús

1. Dades identificatives

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la informació i de comerç electrònic, les dades identificatives del titular de canal ètic accio.ethics-fortunylegal.com són:

ACCIÓ, Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, amb CIF: S-0800476-D, d'ara endavant, ACCIÓ.

L'accés a aquest lloc web, al seu contingut i a les seves funcionalitats suposa l'acceptació expressa per part de l'usuari de les presents Condicions Generals d'ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense avís previ.

ACCIÓ declina tota responsabilitat pel que fa a la informació exterior a la present web i que no sigui gestionada directament per l'administrador web.


2. Condicions generals d'ús

ACCIÓ ha habilitat aquest Canal ètic per permetre a qualsevol persona que hagi tingut coneixement de possibles infraccions del Codi Ètic, que puguin produir-se per part d'empleats, directius i col·laboradors de la companyia, posar tal circumstància en coneixement del Comitè de Seguiment Ètic o compliance officer. Per garantir majors nivells d'independència i confidencialitat, el Canal ètic està gestionat per l'empresa FAD Legal Boutique, SLP, Empresa externa a ACCIÓ.

En el disseny i aplicació d'aquest Canal ètic, respecta plenament el marc legal vigent i els drets fonamentals de les persones afectades.

FAD Legal Boutique, SLP no es responsabilitza del transcurs de les investigacions internes, ni de les accions preses per el Comitè de Seguiment Ètic o compliance officer de ACCIÓ. En aquest sentit, actua com un mer canal de comunicació, dissociant la identificació del denunciant, recopilant la documentació del denunciant i documentant la informació proporcionada per aquest, perquè s'estableixin com més aviat les mesures per garantir la seguretat i validesa de les evidències i s’iniciïn les investigacions internes pertinents.

FAD Legal Boutique, SLP canalitzarà sempre les comunicacions rebudes a través d'aquest sistema, per a això garantirà la confidencialitat dels denunciants, tant en els processos que desenvolupi la mateixa, com aquells que realitzi ACCIÓ donant seguiment als mateixos.

El Canal permet denunciar tant persones, com empreses o organismes.

El denunciant pot decidir enviar el seu missatge de manera anònima o incloure les seves dades personals.

Es recolliran i tramitaran tots els missatges que anunciïn incompliments de les normes reglamentàries o d'organització interna de ACCIÓ.

El contacte amb el denunciant té per objecte comprovar la seva identitat i classificar el tipus de comunicació.

El procés de registre de la comunicació és el següent:

Comunicació de la comunicació

La comunicació es realitzarà des d'una pàgina web publicada amb l'única finalitat de servidor de canal ètic per ACCIÓ, omplint un formulari web.

Les comunicacions seran rebudes pels gestors externs del Canal, és a dir, FAD Legal Boutique, SLP.

Contingut de la comunicació

Les comunicacions rebudes han de contenir les dades necessàries per poder dur a terme l'anàlisi dels fets denunciats. Així, les comunicacions rebudes han de complir com a mínim els següents requisits:

 • Descripció dels fets: exposició clara i detallada dels fets.

 • Abast dels fets: lloc i moment en què va ocórrer o ha estat passant el fet, així com la quantificació monetària estimada de el dany.

 • Implicats en els fets: identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb coneixement d'ell mateix.

 • Dades de l'denunciant (en cas de comunicació CONFIDENCIAL): Nom i dades de contacte de l'denunciant i la seva vinculació amb ACCIÓ per facilitar l'anàlisi i seguiment de la comunicació així com, si es considera necessari, documents, arxius o altra informació que s'estimi rellevant per a l'avaluació i resolució de la comunicació. Aquestes dades no són obligatoris. Són totalment voluntaris i no són necessaris per donar curs a la comunicació. Aquest apartat només es mostrarà en cas d'haver seleccionat la manera de comunicació "CONFIDENCIAL".

Notificació de la comunicació

En cas de ser usuari registrat, un cop hagi enviat el formulari, rebrà un correu electrònic en el compte especificada en la seva alta d'usuari, confirmant el registre de la comunicació i amb un enllaç a l'aplicació web on podrà consultar les dades enviades, així com fer el seguiment.

En cas de ser usuari no registrat, un cop hagi enviat el formulari, us el mostrarà en pantalla un codi de seguiment que haurà de apuntar i mantenir en lloc segur, ja que serà l'única via per poder accedir a l'aplicació de l'canal i consultar l'estat de seguiment de la seva comunicació.

Seguiment de la comunicació

Per a usuaris registrats, es rebrà en el seu email qualsevol modificació en l'estat de la seva comunicació, amb un vincle que, de nou, el portarà a l'formulari web de Canal per poder consultar els detalls de l'canvi d'estat. Així mateix, a l'denunciant se li podrà requerir informació personal per a la gestió interna de la comunicació. El denunciant tindrà voluntàriament l'opció de facilitar aquesta informació a través d'un formulari web.

Els usuaris no registrats poden accedir en qualsevol moment a l'canal i consultar l'estat de la seva comunicació, introduint per a això el codi de seguiment que se li va assignar en el registre de la comunicació.


3. Implicats en els fets: identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb coneixement d'ell mateix.

 1. Confidencialitat del denunciant
  • La identitat del denunciant es mantindrà absolutament confidencial al llarg de el procés, no revelant la seva identitat a les persones denunciades i no sent divulgada la informació a persones no autoritzades, llevat que, en funció de la matèria que afecti pugui ser requerit per jutges i tribunals.

  • En tot cas, s'ha encarregat a FAD Legal Boutique, SLP la gestió de Canal ètic, qui salvaguardarà la confidencialitat i seguretat de tota la informació i documentació fos presentada. D'aquesta manera, vostè podrà tenir total confiança en que, tot el que posi en coneixement, serà gestionat i mantingut amb total secret professional, sense que es pugui veure temorós a qualsevol tipus de represàlia o un altre tipus d'actuació contra la seva persona.

 2. Abús de sistema i comunicació falsa
  • L'abús del sistema podrà donar lloc a una acció contra l'autor de l'abús. L'informem que l'acusació i denúncies falses són constitutives de delicte de conformitat amb l'article 456 de el Codi Penal.

 3. No represàlies
  • Els usuaris de sistema no patiran cap tipus de represàlia per part de ACCIÓ per l'ús de Canal ètic i no s'enfrontaran a cap sanció si s’utilitza el mateix de bona fe.